Rönnebo pensionat

Rönnebo pensionat är en pittoresk villa som ligger i lika pittoreska Trosa i Södermanlands län, och när man ser på huset är det inte svårt att förstå varför villan år efter år lockade sommarbesökare som stannade på pensionatet i veckor. Bakom husets utseende står arkitekten Lars Israel Wahlman, och utmärkande är bland annat huvudfasadens frontespis med en veranda på övervåningen och valvbågar som närmast tycks trona över huset. Något annat som gjorde villan till ett perfekt semesterpensionat var att huset i slutet av 1920-talet köptes av en trädgårdsarkitekt vid namn Eira Samuelsson. Hon satte onekligen sin egen prägel på husets utsida och trädgård, då bilder från 1940-talet visar villan omgärdad av prunkande rabatter och klängväxter, stilfullt klippta buskar och pensionatsgäster som solar sig i sköna utemöbler.

Det var också Eira Samuelsson som gjorde Rönnebo pensionat till just ett pensionat. Hon startade verksamheten år 1935, och öppnade då sitt hem för gäster på sommaren, medan hon bodde själv i huset om vintrarna. Huset var också ursprungligen byggt som just privatbostad – det byggdes år 1895 åt friherre C.A.F. Gyllenhaal. I början av 1900-talet köptes villan av doktor Magnus Stenberg, som bodde där tillsammans med sin fru. Det var detta par som anlitade arkitekt Wahlman, som alltså tillsammans med Eira Samuelsson (om än vid olika tidpunkter) gett villan dess nuvarande utseende.

Slutet för pensionatet var lika sorgligt som det var odramatiskt – efterfrågan på pensionat som boendeform minskade helt enkelt, och allt färre gäster kom med åren. I början av 1980-talet fick Samuelsson så till slut lägga ned verksamheten. Lyckligtvis har husets exteriör, interiör och den omkringliggande parken (samt annexet och tjänstebostaden) förklarats till byggnadsminne, varför de kommer att bevaras för eftervärlden i den form som Samuelsson själv lämnade dem i. Samtliga byggnader idag är dock privatbostäder.